Кекс (телевизор) 0,5 кг

Вес: 0.5 кг

Срок хранения: 60 суток при t-18-20C

60